Yangın Nedir? Nasıl Söndürülür?

Yangının ortaya çıkışı oldukça basit bir kimyasal reaksiyonla olur: Isı ve oksijen birleşerek yanma olayını meydana getirir. Bu yanmanın kontrolsüz şekilde yayılması yangınlara sebep olmaktadır. Kolayca meydana gelebilen yangın, etkileri bakımından oldukça tehlikeli ve tahrip edicidir. Mal ve canlıların güvenliğini tehlikeye atan yangınlar, büyük ölçeklerde ekolojik dengeyi sarsacak derecede zarar verebilir.
 
Yangının oluşması için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir:
1. YANICI MADDE (Yakıt ): Normal koşullarda katı, sıvı ve gaz halindeki yanabilir maddelerdir. Yanıcı maddeler fiziksel ve kimyasal yapıları gereği farklı yanma özellikleri gösterir.
2. YAKICI MADDE (Oksijen): Soluduğumuz havada yaklaşık %21 civarında bulunan, yanmanın başlaması ve sürmesi için gereken gaz halindeki maddedir.
3. TUTUŞMA ISISI (Ateşleme kaynağı): Yanıcı madde ile yakıcı maddeyi buluşturup tutuşmayı başlatan ateşleme kaynağıdır.
 
Bu üç unsurun bir araya gelmesi temel olarak yangını başlatan olaydır. Yanıcı maddelerin cinsi yangının çeşidini belirliyor aslında: Yanan maddenin katı, sıvı, gaz, patlayıcı, hızlı veya yavaş yanan vb. niteliklerde olması yangının çapını, tahribatını ve gücünü etkiliyor.
 
YANGINLAR NİÇİN ÇIKAR ?
 
Bilgisizlik: Gerek yaşantımızı kolaylaştıran, gerekse üretim sürecinde kullandığımız araç, gereç ve maddelerin yangına neden olabilecek özelliklerini yeterince bilmemekle yapılan hatalar şeklinde özetlenebilir.
 
Tedbirsizlik - İhmal: Olabilecek tehlikeleri bildiğimiz halde gerekli önlemleri zamanında almamak, ertelemek, yangın koşullarını oluşturacak ortam hazırlamak, uyarıcı bilgiler koymak ve uyarıcılara uymamak.
 
Dikkatsizlik: Olası tehlikelerin farkına varmamak, ciddiye almamak ya da görmezlikten gelmek .
 
Kazalar: İstem dışı olaylar sonucu oluşan yangınlar.
 
Sıçrama: Yangınların veya yararlanmak amacı ile yakılan ateşlerin kontrol dışına çıkmasıdır. Piknik ateşleri, anız veya hurda yakmak vb.
 
Doğa olayları: Yıldırım düşmesi, güneş ışınları, rüzgar ve kızışmalar, çürüme gibi bir çok neden yangın başlangıçları olarak düşünülebilir.
 
Sabotaj: Zarar vermek amacı ile çıkarılan yangınlardır. 
 
Yangın Türleri ve Müdahale Yöntemleri
 
A sınıfı yangınlar: Katı maddelerin yandığı yangınlara nasıl müdahale edilir?
Odun, kömür, tahta pamuk, kumaş, eşyalar vb. metal olmayan her türlü katı cismin yanması A sınıfı yangınları oluşturur. Adi yangınlar diye de adlandırılan bu yangınlar en çok karşımıza çıkan ve yaygın olan yangın çeşididir. Ev ve bina yangınları, orman yangınları A sınıfı yangınlar içinde sayılır.
 
Bu yangınlara müdahale için en iyi söndürme yöntemi su kullanmaktır. Sıvı söndürücüler veya kuru kimyasal toz içeren söndürücüler de kullanılmaktadır.
Ankara yangın söndürme sistemleri olarak A sınıfı yangınların söndürülmesi için gereken malzemeler ürünlerimiz kısmında mevcuttur .
 
B sınıfı yangınlar: Yanıcı sıvılar tutuşursa ne yapmalıyız?
Yanabilen sıvılar B sınıfı yangınları meydana getirir. Benzin, katran, gaz yağı, alkol, yağlı boya vb. sıvılar yanıcı sıvılara örnektir. Bu sıvılar alevli olarak yanarlar ve kor oluşturmazlar. Bu sıvıların temas ettiği objeler de yanacak ve yangın yayılacaktır. Bazı yanıcı sıvıların yanması sonucunda ortaya çıkabilecek gazlar patlamalara da sebep olabilir.
 
Yanıcı sıvılardan meydana gelen yangınlara köpük ile müdahale edilmelidir. yangın küçük çaplı veya başlangıç aşamasında ise köpüklü söndürücü veya kuru kimyasal toz söndürücülerle müdahale edilebilir.
Ankara yangın söndürme sistemleri olarak B sınıfı yangınların söndürülmesi için gereken malzemeler ürünlerimiz kısmında mevcuttur .
 
C sınıfı yangınlar: Gaz maddeler yanarsa ne olur?
LPG, doğalgaz, metan, etan, propan, hidrojen vb. yanıcı gazların sebep olduğu yangınlar C sınıfı yangınlar olarak gruplandırılmıştır. Bu gazların yanması sonucu patlamalar yaşanabilmektedir. Hızla alev almakta olan bu tip gazların oluşturabileceği risklere karşı sızıntılara sebebiyet vermeden kullanım yapmak önemlidir.
 
Yanıcı gazlardan kaynaklanan yangınlarda ilk yapılması gereken gaz akışını kesmektir. Daha sonra halokarbonlu söndürücüler veya kuru kimyasal tozlu söndürücüler ile müdahale edilebilir.
Ankara yangın söndürme sistemleri olarak C sınıfı yangınların söndürülmesi için gereken malzemeler ürünlerimiz kısmında mevcuttur.
 
D sınıfı yangınlar nedir? Nasıl söndürülür?
Metallerin yanmayacağını düşünsek de bazı hafif metaller yanarak yangınlara sebep olmaktadırlar. Bu yangınlar D sınıfı yangınlar olarak nitelendirilir. Alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko, sodyum, potasyum bu tür metallere örnektir. 
 
Metal yangınlarında söndürmek için en temek yöntem yangının hava almasını engelleyerek yangını boğmaktır. Halokarbonlu söndürücüler veya kuru kimyasal tozlu söndürücüler kullanılabilir. Toz söndürücülerin alkali borat bazlı D tipi olanları bu yangınlar için üretilir.
Ankara yangın söndürme sistemleri olarak D sınıfı yangınların söndürülmesi için gereken malzemeler ürünlerimiz kısmında mevcuttur.
 
Yangınlara karşı alınacak önlemler , yangın anında uygulanacak uygulamalar , Ankara yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler için Yangın Tatbikat veya yangın eğitim ürünlerimizden yararlanabilirsiniz. Tüm yangın türlerinde kullanılacak Ankara yangın söndürme tüpleri ürünlerimiz kısmında mevcuttur.
Tedbir Ankara Yangın Söndürme Sistemleri